loader image
Yalın Üretim Nedir? Yalın Üretimin 5 İlkesi Nelerdir?
  • 30 Jan 2023

Yalın üretim, israfı en aza indirerek üretkenliği en üst düzeye çıkarmaya odaklanan bir metodolojidir. Burada bahsedilen israf ise müşterilerin değer kattığına inanmadığı ve bedelini ödemeye istekli olmadığı her şey olarak görülebilir. Müşterinin başlıca beklentileri olan hızlı teslimat, kaliteli ürün ve düşük maliyet yalın üretim dönüşümünün getirdiği faydalardan birkaçıdır.

Yalın üretim ister ürün üreten isterse hizmet üreten kuruluşlar olsun tüm alanlarda kullanılabilecek bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, Toyota Üretim Sistemine dayalıdır ve halen bu şirket ve diğer birçok şirket tarafından kullanılmaktadır.

Yalın üretim, Toyota'nın yalın üretim sistemi tarafından detaylandırılan otomobilin geleceğine ilişkin bir MIT araştırmasına dayanan ‘’Dünyayı Değiştiren Makine’’ kitabının 1990 yılında yayınlanmasıyla Batı dünyasına tanıtılmıştır. O zamandan beri yalın ilkeler, sağlık, yazılım geliştirme ve hizmet sektörleri dahil olmak üzere üretim dışındaki sektörlerin yanı sıra dünya genelindeki üretim konseptlerini derinden etkilemiştir.

Yalın Üretim Nedir? Yalın Üretimin 5 İlkesi Nelerdir?

Yalın Üretim Terminolojisine değinecek olursak:

  1. Muda: Muda, kısaca israf demektir. Katma değer sağlamayan faaliyetler neticesinde ortaya çıkan kayıp veya israftır. Zaman, para ve diğer kaynakların boşa kullanılması sonucu oluşan kayıptır.
  2. Muri: Muri, kısaca aşırı yük demektir. Aşırı yük bindirilmesi sonucu hem insan hem de makinelerdeki gereksiz iş yükü, kalite faktörünü de etkileyerek, israfa neden olur. Taiichi Ohno’nun tasarladığı üretim modeli, sadece ihtiyaç duyulan zamanda ve ihtiyaç duyulan miktarda üretilmesini önerir.
  3. Mura: Mura, üretim hacmindeki değişiklik ve dengesiz dağılım demektir. Örneğin, imalat hacminde yapılan değişiklikler veya dengesiz iniş ve çıkışlar hem çalışanın verimliliğini azaltır hem de makinelerin arızalanma ihtimalini artırır. Buradan doğan aşırı yük, Muri için de negatif bir parametredir.

İlginizi Çekebilir: Egypt Petroleum Show 2023 Fuarı

Yalın Üretimin 5 İlkesi

1996'da yayınlanan ‘’Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation’’ adlı alanında geniş çapta yankı uyandıran kitap, alandaki birçok kişinin temel ilkeler olarak başvurduğu beş yalın ilkeyi ortaya koydu.

Yalın üretimin 5 ilkesi;

  • Değer,
  • Değer Akışı,
  • Akış,
  • Çekme
  • Mükemmellik olmak üzere yalın üretim uygulamalarının temeli olarak kabul edilmektedir.

Yalın Üretimde Değer İlkesi

Yalın üretimde değer üretici tarafından yaratılır, ancak müşteri tarafından tanımlanır. Şirketler, müşterinin ürün ve hizmetlerine verdiği değeri anlamalı ve bu da müşterinin ne kadar para ödemeye istekli olduğunu belirlemelerine yardımcı olabilir.

Şirket, müşteri için en uygun fiyata - şirket için en yüksek kârla - ulaşılabilmesi için iş süreçlerindeki israfı ve maliyeti ortadan kaldırmak için çaba göstermelidir. Yalın Üretimde Değeri müşterinin bakış açısından tanımlayın.

Yalın Üretimde Değer Akışı İlkesi

Yalın üretimde değer akışı ilkesi, israfı ve iyileştirme yöntemlerini belirlemek amacıyla belirli bir ürün veya hizmeti üretmek için gereken bilgi veya malzeme akışının kaydedilmesini ve analiz edilmesini içerir. Değer akışı haritalaması, hammaddelerden sevke kadar ürünün tüm yaşam döngüsünü kapsar.

Şirketler değer akışın her aşamasını incelemelidir. Değer katmayan her şey ortadan kaldırılmalıdır. Yalın düşünme, bu çabanın bir parçası olarak tedarik zinciri hizalamasını önerir. Müşteri bakış açısından tanımlanan değer için bir değer akışının haritasını çıkarın.

Yalın Üretimde Akış İlkesi

İşlevsel engelleri ortadan kaldırın ve teslim süresini iyileştirmenin yollarını belirleyin. Bu, bir siparişin alındığı andan teslimata kadar olan süreçlerin sorunsuz olmasını sağlamaya yardımcı olur. Akış, israfların ortadan kaldırılması için kritik öneme sahiptir. Yalın üretim, üretim sürecindeki kesintileri önlemeye ve faaliyetlerin sürekli bir akış halinde hareket ettiği uyumlaştırılmış ve entegre bir dizi süreci mümkün kılmaya dayanır.

Yalın Üretimde Çekme İlkesi

Bu, yalnızca talep olduğunda yeni işe başladığınız anlamına gelir. Yalın üretim, itme sistemi yerine çekme sistemi kullanır. İtme sistemleri, üretim kaynak planlama (MRP) sistemlerinde kullanılır. İtme sistemi ile stok ihtiyaçları önceden belirlenir ve ürün bu tahmine göre üretilir. Bununla birlikte, tahminler genellikle yanlıştır ve bu da çok fazla envanter ile yeterli olmayan arasında dalgalanmalara ve bunun yanı sıra müteakip kesintiye uğramış programlara ve zayıf müşteri hizmetlerine neden olabilir.

MRP'nin aksine, yalın üretim, talep olana kadar hiçbir şeyin satın alınmadığı veya yapılmadığı bir çekme sistemine dayanır. Çekme, esnekliğe ve iletişime dayanır.

İlginizi Çekebilir: TREA Serisi Elektrikli Aktüatör Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Yalın Üretimde Mükemmellik İlkesi

Kaizen ile mükemmelliğin peşinden gidin.Yalın üretim, kalite sorunlarının temel nedenlerini hedeflemeyi ve değer akışı boyunca israfı bulup ortadan kaldırmayı gerektiren sürekli mükemmellik için sürekli çabalama kavramına dayanır.

SMSTORK olarak biz de yalın üretim metodolojisini üretimin her basamağında kullanıyor ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim için kendimizi sürekli geliştiriyor ve yeniliyoruz.