loader image
  • Sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyacak, ilgili tarafların ve yasal gereklerin beklentileri sağlanarak, sürekli gelişim odaklı, kurumsal yönetim seviyesine ulaşmak
  • ERP ve CRM’in kullanıldığı rakamsal ve mukayeseli yıllık hedeflere göre yönetim.
  • İç denetim ve bağımsız dış denetimle verimliliği üst seviyeye çıkarmak
  • Yalın üretim sistemi ile çalışma düzeni kurmak
  • Rakiplerle etik kurallar dahilinde rekabet etmek
  • Ülkemize bir dünya markası kazandırmak
  • İ.K yönetim sistemini şirket çalışanları için tarafsız olarak uygulamak.
  • Ülke çıkarlarını şirket menfaatlerinin önünde tutmak ve yasal şartlara uygun çalışmak
  • Kaliteli ve sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturmak