loader image

SMS-TORK, üretim faaliyetlerinin, İSG kurallarına ve çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılmasını, risklerin belirlenip kontrol altına alınmasını sürekli iyileştirmeler yapılarak aşağıdaki ilkeler doğrultusunda geliştirmeyi taahhüt eder:

  • Yürürlükte olan çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uymak
  • Zamanında ve doğru risk analizi yapmak. Çevresel, iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek tehlikelerin önceden belirlenerek ortadan kaldırılmasını sağlamak
  • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek
  • İş sağlığı ve güvenliği ve Çevre ile ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermek
  • Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek ve güvenli ve sağlıklı iş yeri için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak, kazaları önlemek
  • Çevre ve ISG faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak
  • Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, ürün yaşam döngüsünü dikkate alarak kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak işbirliğini artırmak
  • Çalışanlarımız başta olmak üzere, tüm paydaşlarımızın çevreye duyarlılık kazanması için çaba göstermeyi ve sağlıklı güvenli işler yapmayı taahhüt ederiz.