loader image

1- TARAFLAR

1.1. SMS-TORK BILGILERI :

Ünvanı : SMS-TORK Endüstriyel Otomasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti

Adresi : Bostancı Yolu Kuru Sokak No : 16 Yukarı Dudullu 34776 Ümraniye / ISTANBUL

Telefon : +90 216 364 34 05

Faks : +90 216 364 37 57

e-posta : [email protected]

1.2. MÜSTERI BILGILERI :

MÜSTERI :

Adresi:

E-mail:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Vergi No:

Vergi Dairesi :

2. KONU VE KAPSAM

Bu sözleşme, MÜSTERI ve SMS-TORK Endüstriyel Otomasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti arasındaki satış ve satış sonrası hukuku belirler.
Bu belgede SMS-TORK Endüstriyel Otomasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., SMS-TORK ve alıcı ise MÜSTERI olarak anılacaktır.
Bu satış sözleşmesi ile SMS-TORK ve MÜSTERI arasında tüm mevcut ve gelecekteki sözlesmelerle ilgili hükümlerde bu satış sözleşmesindeki kurallar
geçerlidir.

3. SIPARIS KABULÜ ve DEGISIKLIKLER

• Siparis onayının alınması için müsteriye SMS-TORK Siparis Formu ve bu sözlesme gönderilerek müsterinin onaylaması istenir.

• SMS-TORK’un elektronik de dahil yazılı siparis onayı müsteri tarafından alınana veya SMS-TORK’un fiyat teklifini Müsterinin yazılı olarak, zamanında ve sartsız olarak kabul ettigi SMS-TORK’a ulasana kadar; SMS-TORK siparisi kabul etmis sayılmayacaktır.

• Müsteri bu sözlesmeden farklılıklar öngörüyorsa, yazılı olarak degerlendirilmek üzere SMS-TORK ‘a bildirir. SMS-TORK degerlendirme sonucu yine yazılı olarak müsteriye bildirilir. Sözlesme süreci yazılı ortam dısında telefon, mesaj vb. yoluyla yapılmaz.

• e-posta yazısmaları yazılı ortam kabul edilir.

• Siparis sartlarındaki degisikliklerde müsterinin yazılı onayı alınmadan satıs islemi yapılmaz.

• Siparisin onayı ile müsterinin bu sözlesme hükümlerini kabul etmis sayılır.

• Müsterinin özel imalat veya ithalat konusu siparisinin iptali mümkün degildir. Müsteri, siparis bedelinin tamamını ödeyip siparis konusu malı almak zorundadır.

• SMS-TORK’un, müsterinin sözlesme hükümlerine aykırı davranısından dogan her türlü zararının tazminini talep hakkı saklıdır.

• Müsteri, sipariste belirtilen kosullar yerine getirildigi takdirde siparisi iptal edemez.

• Müsteri tarafından teklif üzerinde teyit edilen bilgilerin yanlıs aktarılması veya eksik verilmesi yüzünden dogacak kusurlardan SMS-TORK sorumlu degildir.

4. ÜRÜN BILGISI

SMS-TORK’ tan veya SMS-TORK is irtibatından yapılan çıkarımlara bakılmaksızın, kataloglar, tanımlamalar, reklamlarda vs. agırlık, boyutlar, kapasite veya diger teknik veriler hakkındaki bilgiler sadece bilgi niteliginde kabul edilir ve bu bilgiler teklif ve/veya siparis onayında özel referans olarak verilmesi halinde baglayıcıdır. Müsterilerin özel istekleri sadece SMS-TORK tarafından yazılı olarak onaylanması halinde baglayıcıdır. SMS-TORK’un basılı ya da elektronik ortamda bulunan ürün dokümanlarını degistirme hakkı saklıdır.

Bu tip dokümanlardaki basım hatalarından SMS-TORK sorumlu tutulamaz. Geçerli olan SMS-TORK Siparis Formundaki bilgilerdir.
Dogru siparis için müsteri, SMS-TORK siparis formunda belirtilen asgari bilgileri SMS-TORK’a vermekle yükümlüdür.

5. SAHIBINE ÖZEL BILGILER VE GIZLILIK

SMS-TORK’un Müsteriye sagladıgı veya saglayabilecegi fiyatlar, çizimler, tanımlar ve her hangi bir teknik veri ile sınırlı olmamak kaydıyla (“Gizli Bilgiler”) halka kapalı herhangi bir bilgi SMS-TORK’un bir mülkü olarak kalır ve müsteri ile temsilcileri de bu bilgiler uyarınca davranacaktır. Bu tür özel ve gizli bilgiler SMS-TORK’un yazılı izni olmadan kopyalanamaz, yeniden üretilemez veya üçüncü sahıslara devredilemez ya da Gizli Bilginin verilis amacından baska amaçlar için kullanılamaz. Gizli Bilgiler, talep edilmesi halinde SMS-TORK’a geri verilir.

6. GECIKME

SMS-TORK’un kabul edilen süre zarfında teslimatı yapmaması halinde, müsteri yazılı olarak teslimatı talep etmek ve teslimat için makul bir süre limiti verme hakkına sahiptir. Teslimatın bu zaman limitinde yapılmaması halinde, müsteri satıs sözlesmesini iptal etme ve belgelenen, direkt kayıpları için telafi talebinde bulunma hakkına sahiptir. Gecikmenin sonucu olarak müsteri tarafından baska hak iddiasında bulunulamaz.

7. MÜCBIR SEBEP

a. Olaganüstü haller, genel veya kısmi seferberlik halleri, savas hali, yangın ve bulasıcıhastalıklar, sel ve deprem gibi tabii afetler, grev, lokavt, direnis, halk hareketleri, ulasımın kesilmesi, elektrik ve akaryakıt kısıtlaması dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili yasalarda belirtilen mücbir sebepler ve Taraflar’ın denetimi dısında olan, kendilerinden kaynaklanmayan ve Taraflar’ca önceden öngörülemeyen haller, mücbir sebep sayılacaktır.

Taraflardan her biri kontrolü dısında gelisen bir durumdan dolayı (mücbir sebep) diger tarafakarsı yükümlülügünü yerine getirmesindeki bir gecikmeden, kısıtlamadan, engelden veya basarısızlıktan dogan veya bununla baglantılı bir zarardan, hasardan, masraf veya giderden hiçbir sekilde sorumlu olmayacaktır.

b. Bir Mücbir Sebep olayının ortaya çıkması üzerine, buna maruz kalan taraf derhal bunu diger tarafa yazılı olarak bildirecek ve olayının sebebini ve Onaylanmıs Siparis kapsamındaki yükümlülüklerini nasıl etkileyecegini belirtecektir. Bir gecikme durumunda teslimat yükümlülügü Mücbir Sebep’ten kaybedilen süre kadar askıya alınacaktır. Bununlabirlikte bir Mücbir Sebep olayının mutabık kalınan teslimat tarihinden sonra 60 (altmıs) günden fazla sürmesi veya sürecegini tahmin edilmesi halinde, Taraflardan her biri diger Tarafa herhangi bir sorumluluk yüklenmeksizin karsılıklı yükümlülüklerinde vazgeçecektir.

8. TICARI KOSULLAR

• SMS-TORK tarafından onaylanmıs siparisler iptal edilemez.
• Aksi kararlastırılmadıkça, siparis onayında belirtilen kosulları geçerli olacaktır.
• Iskonto oranı nettir.
• Fiyatlara KDV dahil degildir.
• Fiyatlarımız Fatura tarihindeki TCMB EUR satıs kuru üzerinden hesaplanacaktır.
• Fiyatlar, fabrikamız adresinden teslim fiyatları olup, nakliye ve diger giderler MÜSTERI ye aittir.
• Ödeme 30 Gün Vadeli ile tahsil edilir.
• Fatura Üzerinde belirtilen vadenin asımında aylık % 3 vade farkı uygulanır.
• SMS-TORK E-Fatura Ve E –Arsiv fatura kapsamındadır.
• Her ne sebep ile olup ise olsun ürün iadesi yada degisimi durumunda , MÜSTERI ürünleri IADE FATURASI düzenleyip iade etmek zorundadır. Bu konuda tüm sorumluluk müsteriye aittir.

9. TESLIM YERI ve SARTLARI

MÜSTERI ile siparis Formu üzerinde anlasılan Fatura Adresi, Sevk Adresi, Teslimat Sekli, Sevk Talimatı anlasma hükümlerine göre ürünleri ve ürünle ilgili evraklar teslim edilir.

• MÜSTERI, standart ambalajlı olarak satısı yapılan ürünlerin ambalaj sekline itiraz edemez. Ancak, talep edildigi hallerde yapılacak yazılı anlasma ile MÜSTERI’nin arzu ettigi ambalaj sekli kabul edilebilir.

• SMS-TORK, teslim ettigi ürünlerin yalnız SMS-TORK ürün özellik sartnamelerinde belirtilen spesifikasyonlara uygunlugunu garanti eder. MÜSTERI, SMS-TORK ürün özellik sartnamelerinde belirtilen spesifikasyonları kabul etmis
sayılır.

• Ürünler, FOB satıslarda MÜSTERI’nin temin edecegi kara, hava ve deniz tasıtlarına ve CIP satıslarda SMS-TORK tarafından temin edilen kara ve deniz tasıtlarına SMS-TORK tarafından yüklenir. Bu tasıtlara yükleme basladıgı andan itibaren, ürünlerde meydana gelecek zarar, ziyan ve hasar MÜSTERI’ye aittir. Ihaleli satıslarda ise; sartname kapsamında uygulama yapılır.

• MÜSTERI, ürünlerin sevkiyatı esnasında, tasıma aracının Karayolu Tasıma Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikler ve diger düzenlemelere aykırılık ve sair kural ihlalleri nedeniyle dogacak adli, idari, cezai ve hukuki yaptırımlardan bizzat sorumlu oldugunu;

• SMS-TORK’in bu nedenle ödeme yapmak zorunda kalması durumunda kendisine rücu edebilecegini kabul ve taahhüt eder.

• MÜSTERI ayrıca, nakliye aracının, SMS-TORK sahasında, yükleme ve istif esnasında SMS-TORK’un çalısanlarına ya da üçüncü kisilere herhangi bir sekilde zarar vermesi durumunda, söz konusu zarar ve ziyanı karsılayacak ve bu tür zararlardan SMS-TORK’u masun tutacaktır.

10. SATIS SONRASI HIZMETLER

• Ürünler satıs faturası kesilip müsteriye teslim edildikten sonra üretim hatalarına karsı 2 yıl garantilidir.

• Muhtelif zamanlarda ve partiler halinde yapılan teslimatlarda bildirim süresi, her parti için teslim edildigi tarihte baslar. Müsteri, teslim ettigi ürünlere iliskin olarak SMS-TORK ürün kullanım klavuzlarında belirtilen kuralların esas alınacagını kabul eder.

• Müsteri, teslim aldıgı mala iliskin ticari ayıpları, hangi siparise ait oldugunu belirtmek suretiyle yasal süresi içerisinde SMS-TORK’a iadeli taahhütlü mektupla, Noter aracılıgıyla, güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile veya Satıs Temsilcisi aracılıgı ile bildirmek mecburiyetindedir.

• Müsteri ürünlerle ilgili iade islemlerini http://www.smstork.com/musteri-sikayetleri/ adresinde bulunan Geri Bildirim Formunu eksiksiz doldurarak yapar. Müsteri ürünleri göndermeden önce SMS-TORK’uyazılı olarak bilgilendirmesi zorunludur.Yazılı bildirim yapılmayan ürünler SMS-TORKtarfından teslim alınmayacak olup,Geri Bildirim Formu olmadan gönderilen ürünler isleme alınmaz.

• Tacirler arasında yapılacak olan satıs sonrası hizmetlere iliskin kargo ücreti müsteriye (alıcı) aittir.

• Garanti süresi içinde üretim hatalarından kaynaklanan problemlerde ürün ücretsiz tamir edilir.

• Müsterinin kullanım hatasından kaynaklanan durumlarda ürün incelenerek müsteriye tamir durum raporlanarak tamir/ bakım ücreti çıkarılır.

• Tamirücreti ve sartlarını müsterinin (alıcı) kabul etmesi halinde satıcıya bu durumu yazılı olarak bildirir. Müsteri yazılı bildirimi 7 gün içinde yapmak zorundadır. Müsterinin kabulünü bildirmesini müteakiben tamir gerçeklestirilir ve fatura edilir.

• Tamir ürünlerde; Müsteriden 1 hafta içinde kabul veya red bildiriminin yazılı olarak gelmemesi halinde, ürün müsteriye kargo ücreti kendisi tarafından ödenmek üzere 100 TL yi geçmemek kaydıyla ürün bedelinin %10 kadar servis faturası kesilerek gönderilir.

• Müsteri, SMS- TORK’aürünlerini teslim tarihinden itibaren tamiri mümkün veya onarımı biten cihazların haber verildikten sonra 10 is gün içinde teslim alınmaması halinde firmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

• Müsteri tamir/ bakım ücretini kabul teyitini yazılı olarak bildirirse, akabinde tamir gerçeklestirilir ve müsteriye fatura edilir.

• Üretim hatası olmayan olmayan herhangi bir sebepten dolayı kullanılmamıs iade edilen ürünlerde fatura degerinin, %25 eksigi ile iade kabul edilir.

• Bu tür iade isteklerinde ürünün ambalajı hiç açılmamıs, kullanılmamıs ve bozulmamıs olmalıdır. Aksi halde ürün hiçbir sekilde iade alınmaz.

• Malın ayıplı oldugu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı iki gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli degilse alıcı malı teslim aldıktan sonra sekiz gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı oldugu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde satıcıya ihbarla yükümlüdür. Diger durumlarda, Türk Borçlar Kanununun 223. Maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.

• Muayene ve ihbar külfetinin yerine getirildiginin ispatı alıcıya aittir.

• Kullanılmıs ürünler iade alınmaz.

11. DELIL SÖZLESMESI

Isbu SÖZLESME’ den dolayı çıkacak her türlü ihtilafta her iki tarafa ait defter, fatura, evrak, belge, yazısma, kayıt, bilgisayar kaydı ve sair belgeler HMK. 193. maddesinin birinci fıkrası hükmü dogrultusunda kesin delil kabul edilmistir.

12. IHTILAFLARIN HALLI ve YETKILI MAHKEME

Isbu sözlesmenin uygulanmasında müsteri, ürünler ile ilgili sikâyet ve itirazları konusunda basvuruları, tacir olmayan müsteriler için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Tacir olan müsteriler için Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu geçerlidir.

Satıs sartları ve teslimat il ilgili olabilecek her türlü uyusmazlık durumunda ISTANBUL ANADOLU MAHKEMELERI VE ICRA DAIRE’ leri yetkilidir.

13. TEBLIGAT

Tarafların isbu SÖZLESME’nin 1. Maddesinde yer alan adresleri kanuni ikamet adresleri olup, adres degisikligi diger Taraf’a en geç 10 (on) gün içinde yazılı olarak bildirilecektir. Aksi halde isbu SÖZLESME’de belirtilen adreslere yapılacak tebligatlar ilgilisine teblig edilmis sayılacak ve hukuken geçerli tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doguracaktır.