loader image
YEK-G Belgesi ile Yenilenebilir Enerji Sistemi Nasıl Sağlanır?
 • 14 May 2024

YEK-G (Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti) belgesi, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin izlenebilirliğini ve sürdürülebilirliğini garanti altına almayı amaçlayan bir belgedir. Bu belge, enerji tüketicilerine ve üreticilerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ve bu enerjinin izlenebilirliğini sağlamak için geliştirilmiştir.

YEK-G Sistemi Nedir?

YEK-G Belgesi sistemi, EPİAŞ tarafından kendi kaynakları kullanılarak blockchain teknolojisi ile geliştirilmiştir. Bu sistem, elektriğin üretimden tüketiciye ulaşana kadar olan tüm süreçlerini izlemeyi amaçlar.

Bu sisteme katılım gönüllülük temeline dayanır. Sisteme katılan lisanslı üretim tesisleri, şebekeye sağladıkları her 1 MWh'lik yenilenebilir enerjinin özelliklerini kayıt altına alarak sertifikalandıracak.

YEK-G Belgesi, son kullanıcıların kullandıkları elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini takip etmelerini, ispatlamalarını ve açığa çıkarmalarını sağlayan bir tür 'kimlik kartı' görevi görür.

Böylelikle, YEK-G Sistemi sayesinde tüketicilere sunulan elektrik enerjisinin yenilenebilir kaynaklardan geldiği garanti altına alınacak. YEK-G Sistemi, üreticilerin yenilenebilir enerji kullanımını artırarak elektrik üretim ve tüketim süreçlerini iyileştirmelerine olanak tanır.

Enerji tedarik şirketleri ise bu sistem sayesinde, yükümlülükleri çerçevesinde portföylerindeki yenilenebilir enerji miktarını doğrulayabilecek. Tüketiciler de aldıkları enerjinin kaynağını öğrenerek çevre korumasına katkıda bulunacak ve çeşitli elektrik ürünleri arasından seçim yapma şansına sahip olacak.

Sonuç olarak, YEK-G Sistemi aracılığıyla yenilenebilir enerjiye yapılan her destek, sürdürülebilir bir geleceğe yapılmış değerli bir katkı olarak değerlendirilecek.

İlginizi Çekebilir: Özel Solenoid Valf Vaka Çalışmamız

YEK-G Belgesi ile Yenilenebilir Enerji Sistemi Nasıl Sağlanır?

YEK-G Sistemi, Türkiye'nin enerji sektörüne çeşitli yollarla önemli katkılar sağlayacak. İşte bu sistemden beklenen bazı yararlar:

 1. Yenilenebilir Enerjiye Erişimi Genişletmek: YEK-G Sistemi, elektrik tüketiminin yüksek olduğu büyük endüstriyel kuruluşlardan bireysel tüketicilere kadar geniş bir yelpazede, yenilenebilir enerji kaynaklarını herkes için daha ulaşılabilir hale getirecek. Bu, toplumun her kesiminden insanların temiz enerjiye geçiş yapmasını kolaylaştıracak.
 2. Sosyal Sorumluluk ve Güvenilir Piyasa Oluşumu: Gönüllü katılım esası, katılımcılarda güçlü bir sosyal sorumluluk bilinci uyandırırken, aynı zamanda güvenilir ve işlevsel bir piyasa yapısının oluşmasına katkı sağlayacak. Bu yapı, daha şeffaf ve hesap verilebilir bir enerji tedarik zinciri oluşturarak piyasa derinliğini ve işlerliğini artıracak.
 3. Ekonomik Potansiyel: YEK-G Sistemi, çevresel faydalarının yanı sıra, yenilenebilir enerji sektöründe büyük ekonomik fırsatlar yaratarak yatırımları teşvik edecek. Bu yatırımlar, yeni iş alanları açarak ve enerji maliyetlerini düşürerek ekonomiye katkıda bulunacak.
 4. Çevresel Etki: Sistem, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik ederek karbon ayak izini azaltma ve çevre koruma hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynayacak. Bu, ulusal ve global çevre hedeflerine uyum sağlama konusunda Türkiye'yi güçlendirecek.
 5. Enerji Güvenliği ve Bağımsızlığı: YEK-G Sistemi, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak enerji ithalatına olan bağımlılığı azaltabilir ve enerji güvenliğini artırabilir.

Bu şekilde, YEK-G Sistemi, hem sosyal hem de ekonomik anlamda Türkiye'nin enerji sektörünü sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacak önemli bir adım olarak görülmektedir.

YEK-G belgesi ile yenilenebilir enerji sisteminin nasıl sağlanabileceğine dair temel adımlar şunlardır:

 1. YEK-G Belgesi Başvurusu
 2. Denetim ve Onay Süreci
 3. Enerji Üretimi ve İzlenebilirlik
 4. Enerji Satışı ve Sertifika Transferi
 5. Tüketici Bilgilendirme
 6. Raporlama ve Yenileme
 7. Teşvikler ve Destekler

İlginizi Çekebilir: IFAT Munich 2024: Çevre Teknolojilerinin Dünya Lideri Fuarı

1. YEK-G Belgesi Başvurusu

Yenilenebilir enerji üreticileri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarına başvurarak YEK-G belgesi için başvuruda bulunur. Başvuru sırasında üretici, üretim tesisinin yerini, kapasitesini ve kullanılan yenilenebilir enerji kaynağını beyan eder.

2. Denetim ve Onay Süreci

Başvuru sonrası, belgelendirme kuruluşu tarafından üretim tesisi denetlenir ve beyan edilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilir. Denetim sonucunda uygun bulunan tesisler için YEK-G belgesi düzenlenir.

3. Enerji Üretimi ve İzlenebilirlik

Belge sahibi üreticiler, yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettikleri elektriği izlenebilir şekilde şebekeye verir. Üretim miktarları düzenli olarak takip edilerek raporlanır.

4. Enerji Satışı ve Sertifika Transferi

Yenilenebilir enerji üreticileri, YEK-G belgeli enerjilerini tüketicilere veya enerji tedarikçilerine satarak sertifikayı da transfer eder. Sertifika transferi, tüketicinin veya tedarikçinin yenilenebilir enerji kullandığını kanıtlar.

5. Tüketici Bilgilendirme

Tüketiciler, enerji tedarikçileri aracılığıyla yenilenebilir enerji kullanımı hakkında bilgilendirilir ve talep etmeleri halinde YEK-G belgelerini inceleyebilir. Bu, tüketicilerin çevreye duyarlı enerji kullanımı konusunda bilinçlenmesine katkı sağlar.

6. Raporlama ve Yenileme

YEK-G belgesi alan üreticiler, belirli periyotlarda üretim ve tüketim raporlarını belgelendirme kuruluşuna iletir. YEK-G belgesinin geçerliliği düzenli olarak yenilenir ve denetimler tekrar edilir.

7. Teşvikler ve Destekler

YEK-G belgesine sahip üreticiler, çeşitli devlet teşviklerinden ve destek programlarından yararlanabilir. Bu teşvikler, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak ve sürdürülebilir enerji üretimini desteklemek amacıyla sunulur.

YEK-G belgesi, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak ve enerji sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak için önemli bir araçtır. Bu belge sayesinde enerji üreticileri ve tüketicileri, yenilenebilir enerji kullanımını artırarak çevresel etkilerini azaltabilir.

Tork olarak biz de yenilebilir enerji kaynaklarını kullanarak çevre ve doğa dostu üretim yapıyoruz. YEK-G Belgesi ile sürdürülebilir üretim modelimiz belgelemiş olduk.