loader image
Vanalar İçin Atık Su Arıtma Uygulamalarındaki Trendler
  • 16 Jun 2022

Vanalar için atık su arıtma uygulamalarındaki trendleri inceliyoruz. Su; yaşamın korunması, enerji üretimi ve ekonomik gelişme ile doğrudan bağlantılı olduğu için vazgeçilmez bir doğal kaynaktır. Dünya nüfusunun artması ve belirli bölgelerdeki kuraklıkların ve taşkınların artmasıyla birlikte, temiz su ihtiyacı artmaya devam etmektedir. Bu süreç sadece su üretim endüstrisini değil, aynı zamanda atık su arıtma altyapısı üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir.

Suyun arıtılması, önümüzdeki yıllarda küresel sorunların ön saflarında yer alan konulardan biri olmak üzere. Su sınırlı bir doğal kaynak olduğundan, tartışmalar; su kaynaklarının azalmasındaki zorluklar, su kaynaklarının kirlenmesi, suyun yeniden kullanımı ve korunması, hükümetlerin yürüttüğü yeni düzenlemeler ve standartlar ile finansman ve altyapı projelerine yatırım üzerinde dönmektedir. Bu makro senaryo, mevcut su arıtma yöntemleri ve buna bağlı vana ve ekipman üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmaya başlamaktadır.

Talepteki artış

Nüfus artışı ve kentleşme, su endüstrisi için büyük bir endişe kaynağıdır. Artan nüfus artışı nedeniyle, Birleşmiş Milletler 2030 yılına kadar küresel su talebinde % 40 artış öngörüyor. 2050 yılına gelindiğinde ise, dünya nüfusunun yaklaşık % 70'i kentsel alanlarda yaşayacağı ve bunun da küresel su talebinde bir artışa neden olacağı düşünülüyor. Önümüzdeki on yılda, Çin ve Hindistan gibi ülkeler sınırlı su kaynakları, güçlü nüfus artışı ve hızlı endüstriyel gelişme nedeniyle su yönetimi açısından diğerlerinden daha büyük zorluklar yaşayacaklar. Su sınırlı bir doğal kaynak olduğundan, atık suyun arıtılması ve geri dönüştürülmesi zorunlu bir hal almaktadır. Bu durumun, arıtma sektörünü önümüzdeki yıllarda en hızlı büyüyen sektörlerden biri haline getireceği de kaçınılmaz.

Altyapının modernizasyonu

Su ihtiyacı ve arıtımındaki bu küresel artış, talebe yetişebilmek için mevcut altyapı ve teknolojilerin modernizasyonu ve genişlemesini teşvik edecektir. Tuzdan arındırma, ultrafiltrasyon, mikrofiltrasyon ve vana, pompa ve boru gibi alt ekipman teknolojileri, pazara hizmet etmek için büyük bir ürün kategori genişlemesine gidip, yeni çözümler geliştirecektir.

Endüstri büyüdükçe, daha büyük su taşıma kapasitesine olan talep; tesislerin pompalama kapasitelerinin ve vana-boru hattı boyutlarının büyütülmesine yol açmaktadır. Daha büyük tesis kapasiteleri, daha büyük vanaların kullanılmasını gerektirmektedir. Gate vanalar (genellikle sadece 64 inç boyutuna kadar olurlar), artık pazarda özel uygulamalar için 108 inç ebatlarına kadar bulunabilmektedir.

Basit bir işlem değil

Su arıtması basit bir işlem değildir. Kanalizasyon ve endüstriyel atık suların temiz içme suyuna dönüştürülmesi işlemi, kirli suyun bir dizi hassas kontrol işleminden geçmesini gerektirir. Akışın doğrudan kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi için prosesin farklı yerlerinde farklı tipte vanalar kullanılır. Büyük hacimli suyu işlemek için yaygın olarak sürgülü vana kullanılır. Bar ekranları, kum hazneleri, sınıflandırıcılar, dezenfeksiyon işlem istasyonları vb. gibi prosesin diğer bölümlerinde, sürgülü vanalar, bıçaklı sürgülü vanalar, plug vanalar, kelebek vanalar, küresel vanalar, çek valfler ve kontrol valfleri (glob ve kelebek) vb. gibi çeşitli vanalar kullanılır.

Güvenilir çözüm

Tork değeri 9Nm ile 5162Nm arası TORK çift etkili pnömatik aktüatörleri ve 10Nm ile 3121Nm arasında TORK tek etkili pnömatik aktüatörlerini arıtma prosesinizde güvenle kullanabilirsiniz. Ayrıca yine Ar-Ge birimimizce geliştirilen %100 yerli üretim TORK elektrik aktüatörlerimiz 40Nm ile 3000 Nm arası olup, 24VDC ve 220VAC çeşitlerimiz de bulunmaktadır.

Kelebek vanalarımızı 4-20mA giriş sinyali ile oransal olarak da kontrol etmemiz mümkündür. Pnömatik olanları TORK-EPR Elektro-Pnömatik Pozisyoner ile, elektrikli olanları PCU Oransal Kontrol Ünitesi ile oransal olarak kontrolünü sağlayabiliyoruz.

Sonuç

Su endüstrisinde, daha büyük hacimlerde su arıtma işlemi amacıyla daha büyük vanalara yönelik artan bir talebin olduğu açıktır. Bu sürekli değişen pazarın taleplerini karşılamak için vana endüstrisi, taleplerini büyük çaplı ürünler içerecek şekilde genişleterek ve su israfını sızıntı ya da kirlenme yoluyla ortadan kaldıran ya da en aza indiren tasarım özellikleri getirerek talebe cevap vermelidir.