loader image
SIL Sertifikası Nedir?
 • 23 Dec 2022

SIL sertifikası özellikle kimya sanayisi gibi tehlikeli proses koşulları olan üretim hatları için proses güvenliği önemli bir yer tutmaktadır. Dünyada bilinen en büyük felaketlerden Bhopal Felaketi, 1984 yılında ABD kökenli Union Carbide firmasının böcek ilacı üreten fabrikasında yanlışlıkla 40 ton metil isosiyanat gazının dışarı atılması 10.000’den fazla insanın ölümüne ve 100.000’den fazla insanın zehirlenmesine yol açmıştır. Buna ek olarak Amerika’da son 15 yılda meydana gelen en büyük rafineri kazası sayılan BP Texas City Rafinerisi kazasında, patlama sonucu 15 kişi ölüp, 170’den fazla kişi yaralanmıştır.

İlginizi Çekebilir: SIL sertifikası sistemin bütünüyle ilgili bir güvenlik seviyesidir. Sistemde kullanılan enstrümanların SIL seviyesine uygun olması, sistemi SIL seviyesine uygun yapmaz. Bunun için sistemin bütününün incelenmesi gerekmektedir.

Tüm bu facialar binlerce insanın ölümüne sebep olup, telafisi mümkün olmayacak şekilde doğaya zarar vermekte ve toplam maliyeti milyarlarca doları geçmektedir. Bu amaca bağlı olarak proses güvenliği için çeşitli standartlar oluşturulmuştur. Buna göre Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik gereğince firmaların proseslerinde yeterli güvenirliliğin olduğunu ispatlaması gerekmektedir. Özellikle fonksiyonel güvenlik ve ATEX direktiflerinde yer alan şartların firmanın tasarım aşamasında incelenmesi gerekmektedir.

Fonksiyonel güvenlik standartları EN 61508 ve EN 61511 sistemlerin doğru çalışmasına bağlı olarak proses güvenliği veya koruma seviyesinin bir parçasını tanımlar.

SIS (Safety Instrumented System)

Bir veya daha fazla tehlikeli durumun oluşma olasılığını azaltmak için proses kontrol ekipmanlarını kullanan bir sistemdir. SIS, sistemin tümünü kontrol eden ve tehlikeli durumlarda sistemi güvenli bir duruma getiren sistemdir.

SIF (Safety Instrumented Function)

Herhangi bir işlem sırasında oluşabilecek tehlikeli bir durumun algılanması ve bu durumun engellenmesi fonksiyonudur. Örneğin SIF; aşırı ısınan bir motor sıcaklığının termal sensör ile algılanıp motorun durdurulması işlemidir. SIF fonksiyonlarının tümü SIS sistemini oluşturur.

SIL (Safety Integrity Level)

Bu sistemde çalışan enstrüman, PLC ve son elemanlarında istenilen ve gerekli düzeyde SIL sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. SIL sertifikası sistemin bütünüyle ilgili bir güvenlik seviyesidir. Sistemde kullanılan enstrümanların SIL seviyesine uygun olması, sistemi SIL seviyesine uygun yapmaz. Bunun için sistemin bütününün incelenmesi gerekmektedir.

SIL sertifikası; sistemin talep durumunda arıza yapma ihtimaline göre dört ayrı seviyede tanımlanmıştır. SIL seviyesi yükseldikçe sistemin arıza yapma olasılığı azalır ve sistem performansı yükselir.

SIL seviyesi proseste istenmeyen bir durum gerçekleştiğinde, riskin büyüklüğü ve prosesin hangi seviyede korunmaya ihtiyaç duymasına göre belirlenir.

SIL Sertifikası Nedir?

SIL Sertifikası Test Süresi

Pnömatik aktüatörlerimize SIL sertifikası almadan önce 11 farklı ölçüde pnömatik aktüatörlü vanamız teste tabi tutuldu. Özel olarak yapılan test düzeneğinde ürünler aşağıdaki senaryolara göre çalıştırılmıştır:

 • Saate 1 açma kapama yapan
 • 3 saatte bir açma kapama yapan
 • 6 saatte bir açma kapama yapan
 • 12 saatte bir açma kapama yapan
 • Günde bir açma kapama yapan
 • 2 günde bir açma kapama yapan
 • 4 günde bir açma kapama yapan
 • 8 günde bir açma kapama yapan
 • 16 günde bir açma kapama yapan
 • 32 günde bir açma kapama yapan

Test düzeneğinde pnömatik aktüatörler 31 gün boyunca +90 °C; 11 gün boyunca -20 °C ve 23 gün boyunca da ortam sıcaklığına yukarıdaki senaryoya tabi tutulmuştur. Bu testlerin amacı, pnömatik aktüatörlerin farklı çalışma ortamlarında ve farklı proses koşullarında görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirip getirmediğinin gözlemlenmesi şeklindedir. Bu proje kapsamında yapılan özel test düzeneğimiz internete bağlı olup. Tüm testler belgelendirme kuruluşu tarafından anlık olarak gözlemlenmiştir.

Pnömatik aktüatörlerimiz bu zorlu test koşullarından başarılı bir şekilde geçmesi neticesinde ürünlerimize SIL3 sertifikası verilmiştir. SIL3 sertifikalı bir pnömatik aktüatör ile uluslararası standartlarda test edilmiş ve süreklilik arz eden çalışma performasına sahip bir ürün ile prosesinizi yönetebilirsiniz. Bu sayede daha uzun ömürlü bir pnömatik aktüatöre sahip olup, bakım maliyetleriniz de düşer. Prosesinizde hata riski azalır. Uzun ömürlü, emniyetli bir sisteme sahip olursunuz.

TORK SIL3 sertifikalı pnömatik aktüatörleri kimya ve petrokimya gibi güvenliğin önemli olduğu, Seveso kapsamına giren proseslerde de güvenle kullanabilirsiniz.

Tork pnömatik aktüatör modellerimizi ve aksesuarlarını buradan inceleyebilirsiniz.