loader image
Pnömatik Aktüatörler için Endüstri 4.0 Konseptine Uygun TORK Akıllı Kontrol Kutusu
  • 16 Jun 2022

Dünya Gazatesi'nde çıkan haberimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Pnömatik aktüatör basınçlı hava ile döner vanaları açma ve kapamaya yarayan otomatik kontrol cihazıdır. Pnömatik aktüatörler tek ve çift etkili olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Tek etkili aktüatörler açma işlemini basınçlı hava ile kapama işlemini ise yay kuvveti ile yaparlar. Çift etkili aktüatörler ise açma kapama işleminin her ikisini de basınçlı hava ile yaparlar.

Kontrol kutuları, pnömatik aktüatörlerin kontrol ettiği vanaların pozisyonunu gösteren ve bu pozisyona göre içindeki anahtarlardan kontak çıkışı alınabilen ürünlerdir. Akıllı kontrol kutuları ise aktüatörlerin pozisyonlarını göstermesinin yanında kontrol ve durum izlemesi de yapabilen cihazlardır.

Endüstriyel uygulamalarda kullanılan bazı vanalarda güvenlik ön plandadır. Vanaların kontrolünün önemli olduğu yerlerde kullanılan aktüatörlerin kontrolü de önem arz etmektedir. Aktüatörlerde meydana gelen arızaların anında ve oluşma ihtimali olan arızaların daha oluşmadan tespiti için akıllı kontrol cihazları ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaca çözüm sunulması amacıyla geliştirdiğimiz TORK Akıllı Kontrol Kutusu (Smart Switch Box, SSB) pnömatik aktüatörlerin kontrolünü sağlayan, durum izlemesi yapabilen, fonksiyonellik testi yapabilen ve sensörlerden bilgi alarak analizler yapıp arıza oluşmadan bakım yapmayı öneren akıllı bir cihazdır.

Smart Switch Box

SSB genel olarak;

• Aktüatörlerin durumunu anlık olarak izler.

• Aktüatörü kontrol eder.
• Enerji tasarrufu sağlar.
• Aktüatörün sıcaklık değerini ölçer, gösterir.
• Aktüatörün ilk günden itibaren ve sıfırlandıktan sonra kaç kez açma kapama yaptığı bilgisini iki farklı sayaç ile gösterir.
• Herhangi bir arıza durumunu belirtir.
• Verileri analiz ederek oluşabilecek arızalar hakkında bilgilendirme yaparak arıza oluşmadan bakım yapabilmesini sağlar.

SSB sayesinde aktüatör web üzerinden online ve cihaz üzerinden manuel olarak veya kontrol sinyaliyle otomatik kontrol edilebilmektedir.

Fonksiyonellik kontrolü için kısmi kontrol testi (PST) yapabilecek şekilde tasarım yapılmıştır. Bu test güvenlik amaçlı kullanılan ve normal koşullarda kapatılma imkanı bulunmayan ancak sadece acil durumlarda kapatılan vanalarda aktüatörün sağlıklı çalışıp çalışmadığını test etmek için uygulanan bir yöntemdir. PST testinde aktüatörün basınçları, sıcaklığı, açma kapama süreleri ölçülerek analizler yapılıp arıza durumları belirlenmekte veya arıza oluşma ihtimali hesaplanarak erken bakım uyarısı verilmektedir.

Aktüatör istenilen konuma ulaştıktan sonra yön valfinin bobinlerini kontrol ederek enerjisini kesip enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bobin enerjisini kesmesine rağmen vananın konumu koruma garantisi vermektedir.

SSB web üzerinden izlenebilir ve kontrol edilebilir. Web üzerinden kontrol için https://cloud.inovatink.com/login linki üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir. Web üzerinden izlenebilmesi, kontrol edilmesi ve arıza uyarıları oluşturması ile de nesnelerin interneti kapsamında bir ürün olma özelliği göstermektedir.

Akıllı kontrol kutusu (SSB) üzerinde bulunan 4 adet buton ile manuel olarak kontrol edilmekte ve gerekli ayarlar yapılabilmektedir. Ekranın üst tarafında yer alan LED’ler ile de görsel olarak durum bilgilendirmesi yapılmaktadır. İzleme ekranında aktüatöre ait kimlik bilgisi, internete bağlı olma durumu, sayaç bilgileri, port A ve B hava basınç değerleri, açma kapama süresi, durum bilgileri ve sıcaklık değeri anlık olarak izlenebilmektedir.

Akıllı kontrol kutusunun bütün Ar-Ge çalışmaları tamamıyla firmamızda yapılmış, bu şekilde sanayimizin ihtiyaçlarından biri olan emniyetli sistemler için Endüstri 4.0 konseptine uygun şekilde üretilmiştir. Erken bakım uyarısı göndererek daha masraflı ve tehlikeli arızaların önüne geçilmesiyle de faydalı ve kullanışlı bir ürün tasarımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu sayede firmamızın ürün gamı artmış, daha katma değerli ürün üretime alınmıştır.